Management

Istoricul Colegiului

Liceul “Ion Cre­angă” este nou prin aspec­tul sau, prin con­di­ti­ile mate­ri­ale de care dis­pune, cu sali de clasa lumi­noase si spa­tioase, mobilier, lab­o­ra­toare, cab­i­nete etc. Apari­tia liceu­lui nos­tru este con­secinta fireasca a dez­voltarii eco­nom­ice si sociale din perioada 1922 – 1928. In intreaga tara, ca expre­sie a aces­tei sit­u­atii, apar insti­tu­tii de invata­mant si cul­tura.

Istoricul Colegiului Read More »

Legi și reg­u­la­mente în vigoare

Reg­u­la­ment de ordine inte­rioară 2021 – 2022 (ROI) Cod etic per­sonal didactic Cod etic per­sonal nedidactic Reg­u­la­ment intern privind drep­turile și oblig­ați­ile anga­ja­toru­lui și ale anga­jaților Reg­u­la­ment de orga­ni­zare și funcționare a unităților din învățămân­tul pre­uni­ver­si­tar (ROFUIP) Statu­tul elevului Legea edu­cației naționale

Legi și reg­u­la­mente în vigoare Read More »

Declar­ații de avere/interese

Februarie 2022 Declaratie de avere 2022-Alexandrescu Florica Declaratie de interese 2022-Alexandrescu Florica Declaratie de avere 2021-Mareși Mirela Declaratie de interese 2021-Mareși Mirela Sep­tem­brie 2021 Declaratie de avere 2021-Alexandrescu Florica Declaratie de interese 2021-Alexandrescu Florica Declaratie de avere 2021-Mareși Mirela Declaratie de interese 2021-Mareși Mirela Mai 2021 Declaratie de avere 2021-Alexandrescu Florica Declaratie de interese 2021-Alexandrescu Florica Declaratie de avere 2021-Mareși Mirela Declaratie de interese 2021-Mareși Mirela 2020 Declar­ație de

Declar­ații de avere/interese Read More »