Comisia de evaluare și asigurare a calității

RAEI 2020-2021
STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII ÎN COLEGIUL NAȚIONAL “ION CREANGĂ” 2020-2024
COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR 
INDEX PROCEDURI
Regulament CEAC