Certificarea ECDL
Certificările ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL şi au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de
certificare ECDL.

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale dela Bacalaureat.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii:

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii:

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat:

  • "utilizator avansat" - pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC
  • "utilizator experimentat" - pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

Pași necesari obținetii certificatului ECDL

Pasul 1. Înscriere în procesul de certificare ECDL

Înscrierea unui candidat se realizează individual, în orice moment, prin completarea Formularului de înregistrare disponibil la adresa: https://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatweb.aspx.

Pasul 2. Arondarea la un Centru de Testare Acreditat

În maxim 30 de zile de la completarea Formularului de înregistrare, se alege şi contactează un Centru de Testare Acreditat ECDL, pentru a fi alocat la Centrul de Testare respectiv şi a începe procesul de certificare ECDL. Pentru arondarea la centrul de testare de la CN Ion Creangă este necesară o copie a BI/CI.

În urma arondării la centrul de testare, devine activ Contul de candidat ECDL, datele de acces fiind furnizate prin email.

Pasul 3. Achiziționarea unei Serii de înscriere unică ECDL

După înscrierea prin Formularul online şi alocarea la Centrul de Testare Acreditat ECDL ales, primul pas pentru începerea procesului de certificare ECDL constă în achiziţionarea unei Serii de înscriere, adică a unui număr de înregistrăre unic în baza căruia candidatul va putea susţine teste ECDL.

Seria de înscriere generală unică se achizitionează o singura dată, nu are o perioadă limitată de valabilitate şi este unică pentru toate tipurile de teste si certificări ECDL. Seria de înscriere se poate achiziţiona şi plăti online cu cardul bancar prin Contul de candidat ECDL.

Seria de înscriere generală unică are un preţ unic, stabilit de ECDL ROMANIA şi anume: 140 lei + tva (166.60 lei cu tva inclus) - preț redus pentru elevi din învățământul preuniversitar.

Pasul 4. Înscrierea pentru susținerea examenelor

La Centrul de testare ECDL de la CN Ion Creangă se organizează periodic sesiuni de examinare (saptămânal sau 2 sesiuni/lună). Informațiile referitoare la programarea următoarei sesiuni de examinare sunt afișate la laboratoarele de informatică.

Un candidat poate susține examinările pentru maxim 2 module/sesiune. Înscrierea pentru susținerea examenului se realizează prin achitarea taxei de examinare și specificarea modulului/modulelor pentru care va susține examen.

Începând cu 1 sept 2022, la Centrul de testare de la CN Ion Creangă taxa de examinare este de 100 lei/modul.

Pasul 5. Susținerea și promovarea examenelor examenelor

Sesiunile de examinare au loc în Laboratorul 1 de informatică. Cadidații se vor prezenta la examen cu minim 10 minute înainte de ora de început planificată. Dacă un candidat nu poate participa la sesiunea pentru care s-a înscris, trebuie să anunțe absența cu minim 4 ore înainte de începerea probei. Astfel, poate fi reprogramant fără pierderea taxei de examinare.
Fiecare examen este promovat prin obținerea unui procent minim de 75%
răspunsuri corecte
din numărul total de itemi.

Dacă un candidat nu anunță absența la examen sau nu obține procentajul mimim necesar, examenul este considerat nepromovat. În acest caz, pentru reluarea susținerii examenului pentru un anumit modul, este necesară reînscrierea la examen și reachitarea taxei de examinare (100 lei/modul).

Pasul 6. Obținerea permisului ECDL

După promovarea tuturor examenelor (4 sau 6 module), candidații pot solicita eliberarea Certificatului ECDL în format electronic sau în format tipărit. Permisul (certificatul) ECDL va fi emis în format electronic şi va fi încărcat în Contul ECDL online al candidatului. De aici cetificatul va putea fi vizualizat, descărcat şi tipărit (dacă este cazul). Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica online accesând link-ul de validare: http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/certification.aspx

Permisul (certificatul) ECDL are un preţ unic, stabilit de ECDL ROMANIA, astfel:

  • Permisul în format electronic (indiferent de tipul de permis) se emite cu titlu gratuit. Solicitarea se face către Centrul de Testare.
  • Permisul emis gratuit în format electronic se poate emite la solicitare şi în format tipărit (indiferent de tipul de permis) contra cost: 50 lei+tva / permis (59.5 lei cu tva inclus). Solicitarea şi plata se fac către Centrul de Testare.
  • Taxă Urgență indiferent de tipul de Permis: 65 lei + tva (77.35 lei cu tva inclus) - această taxă se adaugă la taxa permisului (format tipărit).
  • Taxă Duplicat (format tipărit) indiferent de tipul de Permis: 50 lei + tva (59.50 lei cu tva inclus).

Permisul ECDL nu expiră.

Persoane de contact:
  • Prislopan Marilena -- coordonator Centru de examinare CN Ion Creangă
  • Samuil Dorina, informatician -- contact pentru arondare la Centrul de testate, înscriere la examen
  • Danciu Alina -- profesor examinator