Simpozionul „Moduri de Existență”

Despre Simpozionul „Moduri de Existență”

Colegiul Național „Ion Creangă” din București este mândru să prezinte Simpozionul „Moduri de Existență”, o inițiativă academică deosebită care aduce laolaltă elevi și profesori pentru a explora diverse perspective asupra existenței umane. Ediția inaugurală din 2021 a fost un eveniment de referință, oferind o platformă pentru dezbateri intelectuale și reflecții profunde asupra modurilor de a fi.

Structurat în trei secțiuni principale - „Deschideri spre trecut,” „Deschideri contemporane,” și „Deschideri spre viitor,” - simpozionul a reunit contribuții valoroase de la elevi din diferite licee, îndrumați de profesorii lor dedicați. Fiecare secțiune a abordat teme variate, de la influența trecutului asupra identității noastre, la provocările contemporane și speculațiile asupra viitorului.

Prin lucrările prezentate, elevii au demonstrat nu doar abilități academice remarcabile, ci și o capacitate profundă de introspecție și analiză critică. De la reflecții istorice și analize literare la discuții despre evoluția conștiinței și perspective futuriste, simpozionul a fost un prilej de îmbogățire intelectuală și de dezvoltare personală.

Simpozionul „Moduri de Existență” reflectă angajamentul Colegiului Național „Ion Creangă” de a promova educația holistică, încurajând elevii să gândească critic, să-și exprime ideile și să contribuie activ la discursurile culturale și academice contemporane. Acest eveniment este o dovadă a excelenței noastre educaționale și a devotamentului nostru față de formarea viitorilor lideri intelectuali ai societății.

Descarcă lucrările primei ediții în format PDF