Anunțuri

TRANS­FER­URI ELEVI 2021 – 2022

Plan­i­fi­carea exam­enelor de difer­ențe în ved­erea transferurilor LUNI, 6.09.2021, POT FI VIZION­ATE LUCRĂRILE DE CĂTRE ELEVI, ÎNSOȚIȚI DE UNUL DIN­TRE PĂRINȚI; · NU se admit per­soane străine! · Expli­cați­ile vor fi date de către pro­fe­sorii de specialitate; · Cererile în ved­erea pro­gramării se pot depune online pe adresa colegiu­lui cnioncreanga4@gmail.com; · Acce­sul în școală, pt. vizionare, este per­mis doar în baza cărții de iden­ti­tate si cu respectarea tuturor normelor sanitare. REZUL­TATELE TESTELOR IN VED­EREA TRANS­FER­URILOR PEN­TRU ANUL SCO­LAR 2021 – 2022 REZUL­TATELE TESTELOR SE VOR AFISA IN DATA DE 2 SEP­TEM­BRIE, ORA 14! REPAR­TI­ZAREA ELEVILOR CARE SUSTIN TES­TUL IN VED­EREA TRANS­FER­U­LUI PEN­TRU ANUL ȘCO­LAR 2021 – 2022 (1 SEP­TEM­BRIE 2021) …

TRANS­FER­URI ELEVI 2021 – 2022 Read More »

CON­CUR­SURI ȘCO­LARE ȘI SIM­POZIOANE 2020 – 2021

Club dez­ba­teri academice_2021 Con­curs limba engleză 2021 Reg­u­la­ment con­curs TALK 2021 Reg­u­la­ment –CRE­ANGĂ PRIN ȘTI­INȚE 2021 Con­curs “Splen­do­rile antichității” Sim­pozion “Moduri_de_existență” Sim­pozionul munic­i­pal “Roma­nia, noi orizonturi”

BANI DE LICEU 2020_2021

DOC­U­MENTE PRO­GRAM “Bani de liceu”: Adresa_Bani de liceu Cal­en­dar HG712 din 2018 Hotarare nr 1488/09.09.2004 actualizata Model cerere OM 4839 _2004_cu mod­i­fi­cari si com­ple­tari ulterioare Ordinul MEN nr. 3125 din 2019 Pro­gra­mul Bani de liceu_cuantum si calendar

An șco­lar 2020 — 2021

14 sep­tem­brie 2020 — DESCHIDEREA ANU­LUI ȘCOLAR Clasele a IX-a se vor prezenta la școală, neîn­soțiți de părinți, la Sala de Fes­tiv­ități a CN Ion Cre­angă; fiecare elev va primi un pachet cu 2 măști textile Clasa a IX a A: ora 9:00 Clasa a IX a B: ora 10:00 Clasa a IX a C: ora 11:00 Clasa a IX a D: ora 12:00 Clasa a IX a E: ora 13:00 Clasa a IX a F: ora 14:00 Clasa a IX a G: ora 15:00 Clasa a IX a …

An șco­lar 2020 — 2021 Read More »