Olimpiada de fizică – faza județeană – 05.03.2023

Informații
  • Accesul elevilor în sălile de concurs este permis, în ziua concursului, între orele 08:30-09:15.
  • Elevii vor avea asupra lor ustensile necesare redactării lucrării scrise și este recomandat să aibă un calculator, neprogramabil, pentru calculul valorilor numerice.
  • Identificarea elevilor se va face pe baza unuia din documentele următoare: cartea de identitate, pașaportul, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs.

Descarcă repartizarea pe săli