Anunțuri

Admitere în clasa a IX-a

Pen­tru ele­vii repar­ti­zați în Colegiul Național „Ion Cre­angă’’, înscrierea în clasa a IX-a se real­izează în perioada 13 — 20 iulie 2020, în urmă­toarele vari­ante: (con­form OMEC nr.4317/21.05.2020) On-line pe adresa creanga4@yahoo.com – doc­u­mentele depuse vor fi scanate; Prin poștă, cu con­fir­mare de prim­ire – doc­u­mentele se depun în copie; Direct la sediul Colegiu­lui – numai cu pro­gra­mare la tel: 021 336 26 95 sau e-mail creanga4@yahoo.com; în acest caz, pro­gra­mul înscrier­ilor va fi 09:00 – 15:00; În ultima […]

Admitere în clasa a IX-a Read More »