Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

14 sep­tem­brie 2020DESCHIDEREA ANU­LUI ȘCOLARClasele a IX-​a se vor prezenta la școală, neîn­soțiți de părinți, la Sala de Fes­tiv­ități a CN Ion Cre­angă; fiecare elev va primi un pachet cu 2 măști textile

  • Clasa a IX a A: ora 9:00
  • Clasa a IX a B: ora 10:00
  • Clasa a IX a C: ora 11:00
  • Clasa a IX a D: ora 12:00
  • Clasa a IX a E: ora 13:00
  • Clasa a IX a F: ora 14:00
  • Clasa a IX a G: ora 15:00
  • Clasa a IX a H: ora 16:00

Ele­vii tre­buie să respecte orele de intrare, ast­fel încât să se evite supra­punerea claselor; întâl­nirea cu dirig­in­tele va dura 50 minute.

Clasele a XII-​a vor veni la școală începând cu ora 9:30 Ele­vii vor fi aștep­tați de prof. dirig­inți și vor intra în sălile de clasă cunos­cute (excepție XII H care a fost mutată la eta­jul 3, într-​o sală mai mare, impusă de numărul mare de elevi înscriși).

Clasele a X-​a și a XI-​a vor avea deschiderea anu­lui șco­lar în for­mat online, cu pro­fe­sorii dirig­inți, uti­lizând plat­forma Webex.Director,

Prof. Flor­ica Alexandrescu