Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

NOU!!! Repar­ti­zarea can­di­daților pe spe­cial­izări și clase, aici.Pen­tru ele­vii repar­ti­zați în Colegiul Național „Ion Cre­angă’’, înscrierea în clasa a IX-​a se real­izează în perioada 1320 iulie 2020, în urmă­toarele vari­ante: (con­form OMEC nr.4317/21.05.2020)

  • On-​line pe adresa This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. doc­u­mentele depuse vor fi scanate;
  • Prin poștă, cu con­fir­mare de prim­ire – doc­u­mentele se depun în copie;
  • Direct la sediul Colegiu­lui – numai cu pro­gra­mare la tel: 021 336 26 95 sau e-​mail This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.; în acest caz, pro­gra­mul înscrier­ilor va fi 09:0015:00;

În ultima zi a înscrier­ilor (20 iulie 2020) depunerea actelor se face până la ora 10:00.

Detalii ale pro­ce­durii de înscriere în clasa a IX-​a pot fi obținute con­sultând doc­u­mentele din secți­unea ADMITERE.