Burse 2023-2024

Informații utile

În vederea punerii în aplicare a reglementărilor Metodologiei-cadru de acordere a burselor, aprobată prin OME nr. 6.238/8.09.2023 se vor respecta urmätoarele prevederi:

  1. Calcularea numărului de elevi, corespunzător procentului de 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învațământ preuniversitar, se face în situația în care se obține un număr fracționar, prin rotunjirea la numäral întreg imediat superior numărului fracționar obținut prin calcul, indiferent de valoarea fracției. Spre exemplu, dacã în urma calculului, numărul de elevi corespunzător procentului de 30% din numărul total de elevi dintr-o clasã este de 8,4 (elevi), acesta se rotunjește la 9 (elevi).
  2. În cazul declarațiilor pe propria răspundere, precum și a restului de documente doveditoare pe care elevii majori sau părinți/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori le depun la Comisia de management al burselor, în vederea acordării diferitelor categorii de burse, acestea nu este necesar sã fie certificate/autentificate notarial.
  3. Informațiile necesare în vederea stabiliri venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzute la art. 11.(1), se obțin prin accesarea platformei Patrim Ven, în care se vă înrola fiecare unitate de învățământ preuniversitar.
  4. Elevii din invatământul special și de masã cu dizabilități/nevoi speciale, beneficiază de prevederile art. 10 alin. (1) punctul e) din OME nr. 6238/08.09.2023, conform căruia „elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criterilor biopsihosociale de încadrare a copilor cu dizabilitäti în grad de handicap șì a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie” beneficiază de bursă socialã. În conformitate cu prevederile art. 108, alin. (3) lit. b), din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cuantumul acestei burse este în valoare de 300 lei.

Alte informații