Elevii Colegiului Național „Ion Creangă” se implică activ în lupta împotriva poluării

Colegiul Național Ion Creangă s-a alăturat din acest an proiectului internațional din domeniul ecologiei „Young Reporters for the Environment (YRE)”

În acest sens, elevii Colegiului Național „Ion Creangă” au făcut un pas important în lupta împotriva poluării prin realizarea unor proiecte care au avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a problemei și sensibilizarea publicului larg: elevii Sorică Daria, Ință Teodora și Albulescu Alexandru de la clasa a-X-a B au realizat un reportaj video intitulat „Încălzirea globală face ravagii”, care a prezentat impactul încălzirii globale asupra mediului și a subliniat importanța reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

De asemenea, elevul Niculescu Vlad de la clasa a-XI-a C a redactat un articol referitor la poluarea din București, care a evidențiat problemele de mediu cu care se confruntă capitala României și a prezentat posibile soluții pentru a reduce impactul poluării.

Astfel de inițiative ale elevilor nu numai că ajută la sensibilizarea publicului, dar îi ajută și pe tineri să devină cetățeni responsabili și să înțeleagă importanța protejării mediului. În plus, aceste proiecte contribuie la încurajarea unei mai mari implicări din partea comunității în lupta împotriva poluării și a schimbărilor climatice.

Deși proiectele realizate de elevii Colegiului Național Ion Creangă sunt doar o mică parte din eforturile necesare pentru a aborda problema poluării, ele reprezintă un exemplu valoros de implicare activă a tinerilor în protejarea mediului. Este important ca astfel de inițiative să fie încurajate și susținute, astfel încât să putem construi un viitor mai bun și mai sustenabil pentru toți.

Descarcă informațiile suplimentare

Descriere YRE
Reportaj

Reportaj video