Olimpiada de Limbi Romanice – Limba Franceză

În atenția candidaților:
  • Elevii au acces în centru de examen între orele 13:00-13:30.
  • Identificarea elevilor se face în baza unuia dintre documentele următoare: cartea de identitate, pașaportul, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs.
  • Sălile de examen se află la parter (1,2,3) și etajul 1 (4,5).

Descarcă documentul