OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE – Etapa Sectoarelor (Rezultate parțiale și contestații)

DEPUNEREA CONTESTAȚIEI Luni, 21 martie 2022, orele 9:00 – 16:00
  • Elevul adresează, în scris, comisiei, cererea de reevaluare a lucrării sale, la sediul unității de învățământ organizatoare.
  • Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.
  • Dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat.
  • Elevul concurent nu poate interveni asupra conținutului lucrării și nu poate solicita copii ale acesteia.
  • Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea acces la lucrările acestora.
  • Unitatea de învăţământ organizatoare a etapei sectoarelor municipiului București a Olimpiadei de limbi romanice înregistrează cererea de reevaluare.

Descarcă precizările privind contestațiile

Prezizări privind contestațiile

Vezi rezultatele înainte de contestații

Clasa a 7-a
Clasa a 8-a
Clasa a 9-a
Clasa a 10-a
Clasa a 11-a
Clasa a 12-a