Programul  EURO 200

În anul școlar 2021-2022, Programul Euro 200 se derulează conform calendarului aprobat prin ordinul 3020 din 10 ianuarie 2022, emis de Ministerul Educației.

Ajutorul financiar euro 200 se acordă în baza următoarelor legi:

  • Legea nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea guvernului nr. 1294/2004 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Documente aferente Programului Euro 200
  1. Model cerere Euro 200
  2. Ordinul de aprobare a calendarului EURO 200
  3. Ordinul ME nr. 3020 din 2022 (aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022)
  4. LEGEA Nr. 269/2004 din 16 iunie 2004 --- privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
  5. HOTĂRÂREA Nr. 1294/2004 din 13 august 2004 --- privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
  6. Calendar Euro 200