Proiec­tul „Edu­cația ne unește”

În urma primei dez­ba­teri a viz­iu­nii “Edu­cația ne unește” de la Colegiul Național “Ion Cre­angă”, au fost expri­mate neclar­ități refer­i­toare la statu­tul dis­ci­plinelor Psi­holo­gie si Economie, la ce tip de bacalau­reat vor fi încadrate aces­tea, cum se vor numi clasele de liceu (anul I-IV sau 10 – 13), de când intră în vigoare noul tip de bacalau­reat si în ce con­stă proba de cre­ativ­i­tate (defal­cată pen­tru fiecare tip de bacalaureat).