TRANS­FER­URI ELEVI 2021 – 2022

Plan­i­fi­carea exam­enelor de difer­ențe în ved­erea transferurilor

LUNI, 6.09.2021, POT FI VIZION­ATE LUCRĂRILE DE CĂTRE ELEVI, ÎNSOȚIȚI DE UNUL DIN­TRE PĂRINȚI;

· NU se admit per­soane străine!

· Expli­cați­ile vor fi date de către pro­fe­sorii de specialitate;

· Cererile în ved­erea pro­gramării se pot depune online pe adresa colegiu­lui cnioncreanga4@gmail.com;

· Acce­sul în școală, pt. vizionare, este per­mis doar în baza cărții de iden­ti­tate si cu respectarea tuturor normelor sanitare.

REZUL­TATELE TESTELOR IN VED­EREA TRANS­FER­URILOR PEN­TRU ANUL SCO­LAR 2021 – 2022

REZUL­TATELE TESTELOR SE VOR AFISA IN DATA DE 2 SEP­TEM­BRIE, ORA 14!

REPAR­TI­ZAREA ELEVILOR CARE SUSTIN TES­TUL IN VED­EREA TRANS­FER­U­LUI PEN­TRU ANUL ȘCO­LAR 2021 – 2022

(1 SEP­TEM­BRIE 2021)

  • Ele­vii vor avea acces în săli în inter­valul orar 9:30 – 9:45;
  • Ele­vii vor avea asupra lor Cartea de iden­ti­tate, instru­mente de scris si mască de pro­tecție;
  • Ele­vii întârzi­ați nu vor mai avea acces în săli după ora 9:45!

ANUNT TEST

CAL­EN­DAR

CERERE TRANS­FER CREANGA

CERERE TRANS­FER ALTE UNITATI

INFOR­MATII DESPRE TRANSFERURI

Model de test limba română tre­cere in cls x

Model de test matem­at­ica, pro­fil mate-info tre­cere in cls x

Model de test matem­at­ica, pro­fil mate-info tre­cere in cls XI

Model de test matem­at­ica, pro­fil sti­inte ale naturii tre­cere in cls x