Ate­lier Didac­tic — pub­li­cație peri­od­ică CCD

Pub­li­cația peri­od­ică a Casei Cor­pu­lui Didac­tic București apare într-o nouă ediție, în for­mat elec­tronic. În numărul 1 (decem­brie 2015) al revis­tei on-line sunt pub­li­cate, printre altele, două arti­cole ce reflectă o parte din­tre activ­itățile des­fășu­rate în Colegiul Național „Ion Creangă”.

Vă oferim spre lec­tură acestă revistă.

Nr. 1 /decem­brie 2015