Admitere în clasa a IX-a

Pen­tru ele­vii repar­ti­zați în Colegiul Național „Ion Cre­angă’’, înscrierea în clasa a IX-a se real­izează în perioada 13 — 20 iulie 2020, în urmă­toarele vari­ante: (con­form OMEC nr.4317/21.05.2020)

  • On-line pe adresa creanga4@yahoo.com – doc­u­mentele depuse vor fi scanate;
  • Prin poștă, cu con­fir­mare de prim­ire – doc­u­mentele se depun în copie;
  • Direct la sediul Colegiu­lui – numai cu pro­gra­mare la tel: 021 336 26 95 sau e-mail creanga4@yahoo.comîn acest caz, pro­gra­mul înscrier­ilor va fi 09:00 – 15:00;

În ultima zi a înscrier­ilor (20 iulie 2020) depunerea actelor se face până la ora 10:00.

Detalii ale pro­ce­durii de înscriere în clasa a IX-a pot fi obținute con­sultând doc­u­mentele din secți­unea ADMITERE.