În anul şco­lar 2020 – 2021 ‚comisia este for­mată din urmă­torii mem­bri:
 • prof. Gor­gon Daniela Gior­giana– respon­s­abil Comisia de con­siliere și orientare

        CLASA NUMELE ŞI PRENU­MELE DIRIGINTELUI:

 • 9A – Alexan­drescu Cris­t­ian
 • 9B – Anghel Iuliana Flo­rina
 • 9C – Stan­ciu Rod­ica
 • 9D – Bur­sumac Alis Octavia
 • 9E – Nițuleac Mădălina
 • 9F – Gor­gon Gior­giana Daniela
 • 9G – Atana­siu Ban­ner Ioana
 • 9H – Anton Cătălina Alexandra
 • 10A – Dima Daniela Maria
 • 10B – Popa Elena
 • 10C – Hălăngău Ora­nia Flo­rina
 • 10D – Cruceru Cristina
 • 10E – Pop Mioara Ora­nia
 • 10F – Gherghe­laș Angel­ica
 • 10G – Danile­vici Daniel Patrik
 • 10H – Iancu Cos­min Nico­lae
 • 11A – Ion Daniel
 • 11B – Rizea Nico­leta
 • 11C – Pătrăș­coiu Angela
 • 11D – Ghica Luiza Euge­nia
 • 11E – Bul­mez Mar­i­ana Ana
 • 11F – Pană Gabriel Valentin
 • 11G – Lungu Mar­i­ana
 • 11H – Barbu Anda
 • 12A – Dan­ciu Alina
 • 12B – Matei Georgescu Rox­ana
 • 12C – Pris­lopan Mar­ilena
 • 12D – Ivan Oana Izabela
 • 12E – Ceaușu Liviu
 • 11F – Spă­taru Valentina
 • 11G – Moise Geor­geta Emilia
 • 12H – Ungheanu Gabriel