Cat­e­dra de Științe

În anul şcolar 2021 – 2022, componenţa comisiei este următoarea:

 • prof. Ivan Oana  –  Chimie  –  Grad 1 (responsabil comisie)
 • prof. Pop Orania Mioara  –  Chimie  –  Grad 1
 • prof. Bucur Bogdan – Chimie – Suplinitor
 • prof. Alexandrescu Florica  –  Biologie  –  Grad 1
 • prof. Niţuleac Madalina  –  Biologie  –  Grad 1
 • prof. Chiroiu Maria Corina  –  Biologie-  Grad 1
 • prof. Bursumac Alis Octavia  –  Fizică  –  Grad 1
 • prof. Dima Daniela Maria  –  Fizică  –  Grad 1
 • prof. Drăgulin Cecilia  –  Fizică  –  Grad 1
 • prof. Gherghelaș Angelica – Fizică – Grad 1
 • prof. Niculescu Carmen – Fizică – Grad 2
 • prof. Stănescu Corina  –  Fizică  –  Prof. asociat Grad 1