Catedra de limba și lit­er­atura română și limbi cla­sice

       Com­po­nenţa comisiei este următoarea:

 •  prof. Patrick Danile­vici – responsabil comisie
 •  prof. Cecilia Barbu
 •  prof. dr. Mihaela Ștefan
 •  prof. Valentina Spă­taru
 •  prof. Rod­ica Stan­ciu
 •  prof. Moise Emilia
 •  prof. Diana Hărtescu
 • prof. Dia-Daria Stoicescu
 • prof. Alina Mustățeanu
 • prof. dr. Ioana Ciucă – Lb. Latină
 • documentarist Adriana Sava