Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

New

balul 2017

Hai cu noi în Japonia! Ți-​am pregătit o seară mem­o­ra­bilă ală­turi de gheișe fru­moase, ninja și samu­rai.

パ-​ティ-​に来てね!
楽しみです!

Vino ală­turi de noi la cel mai tare bal de boboci din acest sezon!
Am pregătit multe sur­prize ală­turi de spon­sori și parteneri, care împre­ună cu secția de japoneză din liceul nos­tru vor ajuta ca aceasta să fie cea mai tare petre­cere tem­at­ică!

12 noiem­brie, ora 18.00, CLUB BOA
Spe­cial Guest: IRINA RIMES

femeile in IT

brosura

Model_​Cerere_​echiv_​ECTS

Model_​Cerere_​echiv_​ECTS

În anul 20152016, cor­pul didac­tic al Colegiu­lui Național ”Ion Cre­angă” este for­mat din 66 de profesori

(din­tre care 48 pro­fe­sori sunt tit­u­lari și 18 pro­fe­sori suplinitori)

Grade didac­tice:

· pro­fe­sori doc­tori – 6

· pro­fe­sori cu gradul didac­tic I - 26

· pro­fe­sori cu gradul didac­tic II11

· pro­fe­sori cu cu defin­i­ti­vat – 18

· pro­fe­sori debu­tanți – 5

8 COMISII METODICE, și anume:

1. COMISIA DE LIMBA ŞI LIT­ER­ATURA ROMÂNĂLIMBI CLASICE

 • prof. Cecilia Barbu– respon­s­abil comisie
 • prof. dr. Mihaela Ștefan
 • prof. dr. Loredana Tuchilă
 • prof. dr. Lau­rențiu Dumitrescu
 • prof. Maria Manea
 • prof. Diana Hărtescu
 • prof. Matei Sorana
 • prof. Danile­vici Daniel
 • prof. Moise Emilia
 • prof. Gabriela Hâncu (lb. latină)
 • prof. doc­u­men­tarist Sava Adriana

2. COMISIA DE LIMBI MOD­ERNE: LIMBA FRANCEZĂ ŞI LIMBA GERMANĂ

 • prof. Mar­i­ana Stanca – respon­s­abil comisie limba franceză şi limba germană
 • prof. Ghica Luiza – limba franceză
 • prof. Gor­gon Daniela Geor­giana – limba franceză
 • prof. Oprea Elena Cristina – limba franceză
 • prof. Lețu George Ionel – limba germană

3. COMISIA DE LIMBI MOD­ERNE: LIMBA ENGLEZĂLIMBA JAPONEZĂ

 • prof. Flo­rina Anghel – respon­s­abil comisie limba engleză şi limba japoneză
 • prof. Mirela Mareşi – limba engleză
 • prof. Rox­ana Georgescu – limba engleză
 • prof. Mateiu Lil­iana Ronelia– limba engleză
 • prof. dr. Cruceru Cristina– limba engleză
 • prof. Lupea-​Vasiliu Irina Elena– limba engleză
 • prof. Lungu Mar­i­ana – limba japoneză
 • prof. Mag­dalena Mocanu – limba japoneză

4. COMISIA DE ŞTI­INŢE: BIOLO­GIE , CHIMIE, FIZICĂ

Cat­e­dra de Biologie:

 • prof. Flor­ica Alexandrescu
 • prof. Sul­tana Chebici
 • prof. Tomescu Liliana
 • prof. Mer­can Lucian Mihai
 • prof. Chi­roiu Maria Corina

Cat­e­dra de Chimie:

 • prof. Ora­nia Pop – respon­s­abil comisie metodică
 • prof. Ivan Oana Izabela
 • prof. Doina Ghiţulescu

Cat­e­dra de Fizică

 • prof. Corina Stănescu
 • prof. Daniela Dima
 • prof. Bur­sumac Alis
 • prof. Drăgulin Cecilia Adriana
 • prof. Vișan Toma

5. COMISIA DE MATEMATICĂ

 • prof. Ion Daniel – matem­at­ică — respon­s­abil comisie
 • prof. Alexan­drescu Cristian
 • prof. Angela Pătrăşcoiu
 • prof. Liviu Ceauşu
 • prof. Valentin Pătrăşcoiu
 • prof. Ghi­nescu Cristina
 • prof. Con­stan­tin Geor­giana Camelia

6. COMISIA DE INFORMATICĂ

 • prof. Mar­ilena Pris­lopan – respon­s­abil comisie metodică
 • prof. Alina Danciu
 • prof. Ghe­o­rghe Dumitrică
 • prof. Oaana Gheorghiu

7. COMISIA DE ISTO­RIEGEOGRAFIEŞTI­INŢE SOCIO-​UMANE

 • prof. Teodora Păun – respon­s­abil comisie, pro­fe­sor de istorie
 • prof. Eugen Orghi­dan – istorie
 • prof. dr. Alexan­dru Mareș — istorie
 • prof. Geor­geta Șoangher — istorie
 • prof. dr. Nela Burcea – geografie
 • prof. Daniela Hera — geografie
 • prof. Anda Barbu – socio-​umane
 • prof. Cătălina Rusin – socio-​umane
 • prof. Ana Maria Dabija – socio-​umane
 • prof. Lucian Stoian – socio-​umane
 • prof. Anca Anda Rodideal — con­siliere psihologică

8. COMISIA METOD­ICĂ DE EDU­CAȚIE FIZ­ICĂ, EDU­CAȚIE MUZ­I­CALĂ, EDU­CAȚIE VIZUALĂ, RELIGIE

 • prof. Rizea Nico­leta – respon­s­abilul comisiei
 • prof. Alu­pei Mar­i­ana — religie
 • prof. Stăn­culescu Ionut Gabriel – religie
 • prof. Ungheanu Gabriel – edu­caţie fiz­ică şi sport
 • prof. Iancu Cos­min – edu­caţie fiz­ică şi sport
 • prof. Sebe Dumitru — edu­caţie muzicală
 • prof. Mitru Laura – edu­caţie vizuală

Jan­u­ary 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end