Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

RESPON­S­ABIL­I­TATILE MEM­BRILOR COMISIEI

În anul 20192020, cor­pul didac­tic al Colegiu­lui Național ”Ion Cre­angă” este for­mat din 63 de pro­fe­sori (din­tre care 46 pro­fe­sori sunt tit­u­lari și 17 pro­fe­sori suplinitori)

Citeste mai mult!Comisii