Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Con­siliere și ori­entare

În anul şco­lar 20152016 ‚comisia a fost for­mată din urmă­torii mem­bri:
prof. Gor­gon Daniela– respon­s­abil Comisia de con­siliere și ori­entare
prof. Cătălina Rusin – respon­s­abil Con­sil­iul elevilor
prof. Anda Rodideal – con­silier școlar


CLASA NUMELE ŞI PRENU­MELE DIRIGINTELUI


9 A Visan Toma
9B Ion Daniel
9C Patrascoiu Angela
9D Burcea Nela
9E Chelaru Mar­i­ana
9F Barbu Anda
9G Ste­fan Mihaela
9H Ghica Luiza
10 A Mateiu Lil­iana
10 B Ungheanu Gabriel
10 C Dan­ciu Alina
10 D Ivan Oana
10 E Ceaușu Liviu
10 F Dumitrescu Lau­renţiu
10 G Păun Teodora
10 H Stanca Mar­i­ana
11A Alexan­drescu Cris­t­ian
11 B Anghel Flo­rina
11 C Rusin Catalina
11 D Bur­sumac Octavia Alis
11 E Stă­nescu Corina
11 F Gor­gon Gior­giana Daniela
11 G Rizea Nico­leta
11 H Barbu Cecilia
12 A Pătrăş­coiu Valentin
12 B Georgescu Rox­ana
12 C Chebici Sul­tana
12 D Dima Daniela
12 E Pop Ora­nia
12 F Tuchilă Loredana
12 G Mocanu Mag­dalena
12 H Oprea Cristina

Jan­u­ary 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end