Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Con­siliere și ori­entare

În anul şco­lar 20202021 ‚comisia este for­mată din urmă­torii mem­bri:
prof. Gor­gon Daniela Gior­giana– respon­s­abil Comisia de con­siliere și orientare

CLASA NUMELE ŞI PRENU­MELE DIRIGINTELUI


9 A Dima Daniela Maria
9B Popa Elena
9C Hălăngău Ora­nia Flo­rina
9D Cruceru Cristina
9E Pop Mioara Ora­nia
9F Gherghe­laș Angel­ica
9G Danile­vici Daniel Patrik
9H Iancu Cos­min Nico­lae
10 A Ion Daniel
10 B Rizea Nico­leta
10 C Pătrăș­coiu Angela
10 D Ghica Luiza Euge­nia
10 E Bul­mez Mar­i­ana Ana
10 F Pană Gabriel Valentin
10 G Lungu Mar­i­ana
10 H Barbu Anda
11A Dan­ciu Alina
11 B Matei Georgescu Rox­ana
11 C Pris­lopan Mar­ilena
11 D Ivan Oana Izabela
11 E Ceaușu Liviu
11 F Spă­taru Valentina
11 G Moise Geor­geta Emilia

11H Ungheanu Gabriel
12 A Alexan­drescu Cris­t­ian
12 B Anghel Iuliana Flo­rina
12 C Stan­ciu Rod­ica
12 D Bur­sumac Alis Octavia
12 E Nițuleac Mădălina
12 F Gor­gon Gior­giana Daniela
12 G Atana­siu Ban­ner Ioana
12 H Anton Cătălina Alexandra