Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

Con­siliere și ori­entare

În anul şco­lar 20192020 ‚comisia este for­mată din urmă­torii mem­bri:
prof. Gor­gon Daniela Gior­giana– respon­s­abil Comisia de con­siliere și orientare

CLASA NUMELE ŞI PRENU­MELE DIRIGINTELUI


9 A Ion Daniel
9B Ște­fan Mihaela
9C Patrascoiu Angela
9D Ghica Luiza Euge­nia
9E Bul­mez Mar­i­ana Ana
9F Pană Gabriel Valentin
9G Lungu Mar­i­ana
9H Barbu Anda
10 A Dan­ciu Alina
10 B Matei Georgescu Rox­ana
10 C Pris­lopan Mar­ilena
10 D Ivan Oana Izabela
10 E Ceaușu Liviu
10 F Spă­taru Valentina
10 G Roșianu Ana Maria
10 H Ungheanu Gabriel
11A Alexan­drescu Cris­t­ian
11 B Anghel Flo­rina
11 C Stan­ciu Rod­ica
11 D Bur­sumac Octavia Alis
11 E Nițuleac Mădălina
11 F Gor­gon Gior­giana Daniela
11 G Barbu Cecilia
11 H Anton Cătălina Alexan­dra
12 A Dima Daniela
12 B Cruceru Cristina
12 C Hălăngău Ora­nia
12 D Pătrăș­coiu Valentin
12 E Pop Ora­nia Mioara
12 F Danile­vici Daniel Patrick
12 G Popa Elena
12 H Oprea Elena Cristina