Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Religie, Edu­cație muz­i­cală, Edu­cație plas­tică, Edu­cație fiz­ică

Rapoartele comisi­ilor metodice

În anul şco­lar 20152016, comisia a fost for­mată din urmă­torii mem­bri:
 prof. Rizea Nico­leta – respon­s­abilul comisiei
 prof. Ungheanu Gabriel – edu­caţie fiz­ică şi sport
 prof. Iancu Cos­min – edu­caţie fiz­ică şi sport
 prof. Sebe Dumitru — edu­caţie muz­i­cală
 prof. Mitru Laura – edu­caţie vizuală
 prof. Alu­pei Mar­i­ana — religie
 prof. Stăn­culescu Ionut Gabriel – religie

semes­trul 1

anul sco­lar 20152016

Religie