Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Cat­e­dra de Sti­inte

Mem­brii Comisiei de ŞTIINŢE

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Dis­ci­plina

Grad didac­tic

1

Ivan Oana

Chimie

Grad 1

2

Pop Ora­nia Mioara

Chimie

Grad 1

3

Alexan­drescu Florica

Biolo­gie

Grad 1

4

Bozeșan Lucreția

Biologie Prof. pen­sionar gradul I

5

Niţuleac Madalina

Biolo­gie

Grad 1

6

Chi­roiu Maria Corina

Şti­inţe

defin­i­ti­vat

7

Bur­sumac Alis Octavia

Fiz­ică

Grad 1

8

Stă­nescu Corina

Fiz­ică

Grad 1

9

Dima Daniela Maria

Fiz­ică

Grad 1

10

Drăgulin Cecilia

Fiz­ică

Grad 1

11

Ghiţulescu Doina-​Emilia

Chimie

Prof. aso­ciat

Grad 1

12 Roșianu Ana Maria Fizică

Debu­tant

13 Cană Laurențiu Fizică Debutant

Raport de activ­i­tate, an şco­lar 20182019