Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Cat­e­dra de Franceza-​Germana

Com­po­nența comisiei:

 prof. Mar­i­ana Stanca – respon­s­abil comisie limba franceză şi limba germană

 prof. Ghica Luiza – limba franceză
 prof. Gor­gon Daniela Geor­giana – limba franceză
 prof. Oprea Elena Cristina – limba franceză
 prof. Leţu George – limba germană

LA VIS­ITE DE L’AMBASSADEUR DE LA FRANCE AU LYCEÉION CREANGĂ