Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Comisia metod­ică de limbi mod­erne Engleză-​Japoneză

În anul şco­lar 20192020 com­po­nenţa comisiei este urmă­toarea:
 prof.Florina Anghel – respon­s­abil comisie limba engleză şi limba japoneză
 prof. Mirela Mareși – limba engleză, Dir. Adj.
 prof. Rox­ana Matei-​Georgescu – limba engleză
 prof. Lil­iana Mateiu – limba engleză
 prof. Cristina Cruceru – limba engleză
 prof. Ora­nia Hălăngău – limba engleză
 prof. Mag­dalena Mocanu – limba japoneză
 prof. Mar­i­ana Lungu – limba japoneză

ACTIV­ITĂ ȚILE COMISIEI

Va invi­tam sa vizionati ala­turi de noi cat­eva din activ­i­tatile comisiei

Excur­sie la Lon­dra in Sap­ta­mana alt­fel– Sa stii mai multe, Sa fii mai bun!