Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Cat­e­dra de Matem­at­ica

In anul şco­lar 20152016, com­po­nenţa comisiei a fost următoarea:

 prof. Ion Daniel – matem­at­ică — respon­s­abil comisie
 prof. Alexan­drescu Cris­t­ian — matem­at­ică
 prof. Angela Pătrăş­coiu – matem­at­ică
 prof. Liviu Ceauşu – matem­at­ică
 prof. Valentin Pătrăş­coiu – matem­at­ică
 prof. Con­stan­tin Geor­giana
 prof. Ghi­nescu Cristina