Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

Cat­e­dra de matem­at­ică

In anul şco­lar 20192020, com­po­nenţa comisiei este următoarea:

- prof. Ion Daniel – respon­s­abil comisie
- prof. Alexan­drescu Cris­t­ian
- prof. Angela Pătrăş­coiu
- prof. Liviu Ceauşu
–prof. Valentin Pătrăş­coiu
–prof. Mihaela Plăiașu

–prof. Nar­cisa Neacșu

–prof. Emil­ian Paraicu