Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Cat­e­dra de limba si lit­er­atura Romana

Raport de activitate

Com­po­nența cat­e­drei de limba și lit­er­atura română și limbi cla­sice în anul șco­lar 20152016:
- prof. Maria Manea
- prof. Cecilia Barbu
- prof. dr. Loredana Tuchilă
- prof. Lau­rențiu Dumitrescu
- prof. Patrick Danile­vici
- prof. Moise Emilia
- prof. Sorana Matei
- prof. Gabriela Hâncu
- prof. dr. Mihaela Ștefan

semes­trul 1

anul sco­lar 20152016