Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

cambridge

CEN­TRUL DE EXAM­INARE CAM­BRIDGE si-​a inceput activ­i­tatea in Colegiul National Ion Cre­anga, in sep­tem­brie 2012. Can­di­datii care au optat pen­tru acest cen­tru, au sustinut deja exam­ene pen­tru First Cer­tifi­cate in Eng­lish si Cam­bridge Advanced in Eng­lish, intr-​un cadru pro­fe­sion­ist. Lucrar­ile sunt trim­ise in Anglia, la Uni­ver­si­tatea Cam­bridge pen­tru a fi corec­tate, iar partea de oral este eval­u­ata de exam­i­na­tori acred­i­tati de Uni­ver­si­tatea Cambridge.

Cer­tifi­catele Cam­bridge sunt recunos­cute in intreaga lume si au durata de val­a­bil­i­tate nelim­i­tata. Cu aju­torul unui cer­tifi­cate Cam­bridge, se poate echivala proba de bacalau­reat (com­pe­tente lingvis­tice intr-​o limba straina), can­di­datii pot fi admisi la uni­ver­si­tati straine si foarte impor­tant, con­sti­tuie o diploma cu mare val­oare in CV, la angajare.

Ii astep­tam pe toti cei intere­sati sa se inscrie la Con­tabil­i­tatea colegiu­lui, achi­tand taxa de 565 lei pen­tru exa­m­enul FCE sau 600 lei pen­tru exa­m­enul CAE si apoi printr-​un e-​mail de con­fir­mare a platii, la adresa: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it., pen­tru a com­pleta for­mu­la­rul de inscriere, pe care prof. coor­do­na­tor al cen­tru­lui, Mirela Maresi il trimite.

Sep­tem­ber 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end