Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Bacalau­reat 2018

Rezul­tate:


Plan­i­fi­carea elevilor pentru:

Proba D (com­pe­tenţe dig­i­tale — 16, 19, 20 februarie)

Notă:

Ora de început a probei: 13:00. Ele­vii se vor prezenta la lab­o­ra­tor cu minim 30 minute înainte de începerea probei.


Proba A (com­pe­tenţe lingvis­tice de comu­ni­care orală în limba română, 1213 februarie)

  • Sub­comisie 1 - Clasele XII A și XII F (Cab­i­net de limba română, et. 1)
  • Sub­comisie 2 - Clasele XII C, XII D și XII E (CDI, parter)
  • Sub­comisie 3 - Clasele XII B, XII G și XII H (Sala de con­siliu, parter)