Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

Prezentarea activ­i­tatilor din Colegiu­lui National “Ion Cre­anga” pen­tru anul sco­lar 2020