Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
Bad Request

Pro­gra­mul ”Euro 200

pen­tru acor­darea unui aju­tor finan­ciar în ved­erea stim­ulării achiz­iționării de cal­cu­la­toare se va derula și în anul 2019. Detalii, aici.

Pro­gra­mul orelor de pregătire supli­men­tară pen­tru anul șco­lar 20182019, aici.

Plan­i­fi­carea orelor de con­sul­tații cu părinții pen­tru anul șco­lar 20182019, aici.