Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
Bad Request

PRE­TRANS­FER

ANUNȚ

Perioada de depunere a cererilor pen­tru obținerea acor­du­lui de PRE­TRANS­FER, însoțite de actele pre­cizate în mod­elulde cerere este 16.04.201826.04.2018, astfel:

    • în perioada 1625 aprilie 2018 — în inter­valul orar 9.0017.00
    • JOI, 26 aprilie 2018– în inter­valul orar 9.0012.00.

Plan­i­fi­carea tezelor pen­tru semes­trul I, an șco­lar 20172018, vezi aici.

În perioada 05.01.201830.01.2018 Colegiul Național ION CRE­ANGĂ orga­nizează con­curs pen­tru ocu­parea unui post con­trac­tual (vacant) de SEC­RE­TAR UNI­TATE de ÎNVĂȚĂMÂNT.

Pen­tru detalii:

Nou! Rezul­tatele con­cur­su­lui, aici.

Colegiul Național ”Ion Cre­angă” orga­nizează sesiuni de exam­inare Cam­bridge în lunile noiem­brie (FCE) și decem­brie (CAE). Detalii aici.