Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

Pro­gra­mul ”Euro 200

pen­tru acor­darea unui aju­tor finan­ciar în ved­erea stim­ulării achiz­iționării de cal­cu­la­toare se va derula și în anul 2019. Detalii, aici.