Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Plan­i­fi­carea exam­enelor de cori­gență

Exam­enele de cori­gență se vor susține în perioada 1525 iulie. Plan­i­fi­carea exam­enelor de cori­gență, aici.

Datorită număru­lui mare de burse, încasarea aces­tora se va face săp­tămâna viitoare, după urmă­torul program:

  • Luni, 24 iunie, între orele 11:0016:00 — ele­vii claselor a IX-​a
  • Marți, 25 iunie, între orele 9:0016:00 — ele­vii claselor a X-​a
  • Mier­curi, 26 iunie, între orele 9:0016:00 –ele­vii claselor a XI-​a
  • Joi, 27 iunie, între orele 9:0016:00 — ele­vii claselor a XII-​a

(Orice mod­i­fi­care a aces­tui pro­gram va fi anunțată în prealabil.)

Ele­vii ben­e­fi­ciari ai burselor:

sigla

Sim­pozionul con­curs “Creangă…prin ști­ințe” se va des­fășura luni, ora 10, la Sala de Fes­tiv­ități a Colegiului.

Rezul­tatele concursului

  • Pre­mii la secți­unea 1– par­tic­i­pare indi­rectă, aici.
  • Ele­vii pre­mi­ați la secți­u­nile 2 și 3 — par­tic­i­pare directă, aici.

pen­tru acor­darea unui aju­tor finan­ciar în ved­erea stim­ulării achiz­iționării de cal­cu­la­toare se va derula și în anul 2019. Detalii, aici.