Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

New

brosura

Bad Request

Bacalau­reat 2016

PRO­CE­DURA privind vizualizarea lucrărilor pro­prii susținute în cadrul exa­m­enu­lui de bacalau­reat 2016aici

ANUNŢ IMPOR­TANTELIB­ER­ARE ACTE DE STUDII

  • SÂM­BĂTĂ, 16.07.2016, între orele între orele 8,0013,00, se vor elib­era diplomele de bacalau­reat şi foile matri­cole absol­venţilor care NU AU DEPUS CONTESTAŢIE
  • LUNI, 18.07.2016, între orele între orele 8,0013,00, se vor elib­era diplomele de bacalau­reat şi foile matri­cole absol­venţilor care au depus contestaţie.

Proba C

Repar­ti­zarea can­di­daților pen­tru proba audio și proba scrisă:

Proba D

Read more: Bacalau­reat 2016

Mier­curi, 16 sep­tem­birie 2015, Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost pre­miat de către ambasadorul Japoniei, Keiji Yamamoto. Dis­tincția, ven­ită din partea min­istru­lui japonez al Afac­er­ilor Externe, este o recunoaștere a ”efor­turilor depuse în ceea ce privește pro­movarea cul­turii nipone în România”.

Read more: O nouă recunoaștere a CN Ion Creangă

Pub­li­cația peri­od­ică a Casei Cor­pu­lui Didac­tic București apare într-​o nouă ediție, în for­mat elec­tronic. În numărul 1 (decem­brie 2015) al revis­tei on-​line sunt pub­li­cate, printre altele, două arti­cole ce reflectă o parte din­tre activ­itățile des­fășu­rate în Colegiul Național „Ion Creangă”.

Vă oferim spre lec­tură acestă revistă.

Nr. 1 /​decem­brie 2015

LUNI, 14 sep­tem­brie 2015, ora 8:00 are loc FES­TIV­I­TATEA DE DESCHIDERE a anu­lui șco­lar 20152016.

Sep­tem­ber 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end