Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Marți, 7 iulie 2020, se vor elib­era actele de studii pen­tru absol­venții seriei curente. Doc­u­mentele se ridică per­sonal, în baza unui act de iden­ti­tate (CI/​Pașaport).

Plan­i­fi­carea claselor pe inter­vale orare, aici.

Pen­tru flu­idizarea pro­ce­su­lui de elib­er­are a actelor de studii și evitarea aglom­erării, vă rugăm să respec­tați pro­gra­marea pe clase și inter­vale orare.