Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

Pregătirea Colegiu­lui în ved­erea reîn­ceperii cur­surilor, în perioada 2 iunie-​12 iunie 2020

1

2 5