Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

COM­PE­TENȚE

Proba A (com­pe­tențe lingvis­tice de comu­ni­care orală în limba română)

Proba C (com­pe­tențe lingvis­tice — limba modernă)

Repar­ti­zare pe săli proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă

Plan­i­fi­carea pe ore și comisii pen­tru proba orală (toate limbile)Proba D (com­pe­tențe dig­i­tale)- 7, 10, 11 iunie