Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Cri­terii de admitere/​departajare pen­tru clasele cu specializările:

  • matem­at­ică — infor­mat­ică, inten­siv informatică;
  • ști­ințe ale naturii (cu studiul lim­bii japoneze, limba mod­ernă 2);
  • filolo­gie, inten­siv limba japoneză.