Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

Pro­gra­mul orelor de pregătire supli­men­tară pen­tru anul șco­lar 20182019, aici.