Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
Cer­tifi­catele de com­pe­tențe (lingvis­tice și dig­i­tale) și Cer­ifi­catele de atestare pro­fe­sion­ală (infor­mat­ică, lb. engleză, lb. franceză, lb. japoneză) pen­tru ele­vii absol­venți ai Colegiu­lui Național Ion Cre­angă și ai Colegiu­lui Național Mihai Emi­nescu se eliberează în data de 13.07.2018 - începând cu ora 9,00, astfel:
  • ora 9:00 — clasa a XII-​a A și absol­venții de la CN Mihai Eminescu
  • ora 10:00 — clasa a XII-​a B
  • ora 11:00 — clasa a XII-​a C
  • ora 12:00 — clasa a XII-​a D
  • ora 13:00 — clasa a XII-​a E
  • ora 14:00 — clasa a XII-​a F
  • ora 15:00 — clasa a XII-​a G
  • ora 16:00 — clasa a XII-​a H

Impor­tant!

Doc­u­mentele de studii se vor elib­era NUMAI tit­u­lar­ilor, în baza unui act de identitate.