Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
Anunț 1
Diplomele de bacalau­reat pen­tru ele­vii absol­venți ai Colegiu­lui Național Ion Cre­angă se eliberează în data de 10.07.2018 — începând cu ora 9,00, astfel:
  • ora 9:00 — clasa a XII-​a A
  • ora 10:00 — clasa a XII-​a B
  • ora 11:00 — clasa a XII-​a C
  • ora 12:00 — clasa a XII-​a D
  • ora 13:00 — clasa a XII-​a E
  • ora 14:00 — clasa a XII-​a F
  • ora 15:00 — clasa a XII-​a G
  • ora 16:00 — clasa a XII-​a H

Anunț 2
Ele­vii din Colegiul Național Mihai Emi­nescu vor ridica diplomele de la sediul CN Ion Cre­angă, pe data de 11.07.2018, începând cu ora 9,00.

Impor­tant!

Doc­u­mentele de studii se vor elib­era NUMAI tit­u­lar­ilor, în baza unui act de identitate.