Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

În perioada 05.01.201830.01.2018 Colegiul Național ION CRE­ANGĂ orga­nizează con­curs pen­tru ocu­parea unui post con­trac­tual (vacant) de SEC­RE­TAR UNI­TATE de ÎNVĂȚĂMÂNT.

Pen­tru detalii:

Nou! Rezul­tatele con­cur­su­lui, aici.