Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Con­sul­tații cu părinții

Plan­i­fi­carea orelor de con­sul­tații cu părinții pen­tru anul șco­lar 20182019, aici.

a anu­lui șco­lar 20182019 va avea loc luni, 10 sep­tem­brie 2018, începând cu ora 10:00.

Cer­tifi­catele de com­pe­tențe (lingvis­tice și dig­i­tale) și Cer­ifi­catele de atestare pro­fe­sion­ală (infor­mat­ică, lb. engleză, lb. franceză, lb. japoneză) pen­tru ele­vii absol­venți ai Colegiu­lui Național Ion Cre­angă și ai Colegiu­lui Național Mihai Emi­nescu se eliberează în data de 13.07.2018 - începând cu ora 9,00, astfel:
 • ora 9:00 — clasa a XII-​a A și absol­venții de la CN Mihai Eminescu
 • ora 10:00 — clasa a XII-​a B
 • ora 11:00 — clasa a XII-​a C
 • ora 12:00 — clasa a XII-​a D
 • ora 13:00 — clasa a XII-​a E
 • ora 14:00 — clasa a XII-​a F
 • ora 15:00 — clasa a XII-​a G
 • ora 16:00 — clasa a XII-​a H

Impor­tant!

Doc­u­mentele de studii se vor elib­era NUMAI tit­u­lar­ilor, în baza unui act de identitate.

Anunț 1
Diplomele de bacalau­reat pen­tru ele­vii absol­venți ai Colegiu­lui Național Ion Cre­angă se eliberează în data de 10.07.2018 — începând cu ora 9,00, astfel:
 • ora 9:00 — clasa a XII-​a A
 • ora 10:00 — clasa a XII-​a B
 • ora 11:00 — clasa a XII-​a C
 • ora 12:00 — clasa a XII-​a D
 • ora 13:00 — clasa a XII-​a E
 • ora 14:00 — clasa a XII-​a F
 • ora 15:00 — clasa a XII-​a G
 • ora 16:00 — clasa a XII-​a H

Anunț 2
Ele­vii din Colegiul Național Mihai Emi­nescu vor ridica diplomele de la sediul CN Ion Cre­angă, pe data de 11.07.2018, începând cu ora 9,00.

Impor­tant!

Doc­u­mentele de studii se vor elib­era NUMAI tit­u­lar­ilor, în baza unui act de identitate.