Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

New

brosura

Lecții de matem­at­ică pe perioada vacanței

Plan­i­fi­carea lecți­ilor — aici.

Nou! Clasele a IX–a, an șco­lar 20172018

Nou! Rezul­tatele tes­tu­lui de limba engleză din 18 iulie 2017

Pen­tru alte infor­mații, viz­itați secți­unea Admitere → Admitere 2017.

5 licee — 5 muzee este un pro­gram edu­caţional ded­i­cat elevilor de liceu, prin care se doreşte încu­ra­jarea par­ticipării tiner­ilor la man­i­festări cul­tur­ale prin declanşarea unei serii de vizite la câteva muzee din Bucureşti şi gener­area unui con­curs între 5 licee din capitală.

Iata Colegiul National Ion Cre­angă în mass-​media cu proiec­tul “5 licee 5 muzee”!

Se urmareste atin­gerea urmă­toarelor obiective:
1. Pro­movarea respec­tu­lui pen­tru val­o­rile cul­tur­ale şi insti­tuţi­ile de cul­tură prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu către muzee şi acce­sul la val­o­rile fun­da­men­tale culturale;
2. Pro­movarea şcolii ca insti­tuţie care doreşte să asig­ure for­marea con­tinuă şi com­pletă la stan­darde europene a elevilor, în per­spec­tiva real­izării unei cariere, înţelegând însă actul de cul­tură ca o com­pletare a cunoşt­inţelor şi abil­ităţilor acu­mu­late în mediul educaţional;
3. Oferirea unor metode alter­na­tive de petre­cere a tim­pu­lui liber pen­tru elevi

amb american 4

amb american 3

Curajul, lib­er­tatea și lupta pen­tru drep­turile civile egale au fost unele din val­o­rile președ­inției lui John F. Kennedy, iar omul politic amer­i­can reprez­intă și astăzi “o sursă” de inspi­rație în plan național și inter­național, a declarat marți, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la Bib­lioteca Națion­ală, la vernisajul expoz­iției de fotografie “Un vizionar amer­i­can: Viața și vre­murile lui John F. Kennedy”

Aici, in holul Bib­liotecii Nationale, s-​a intal­nit si cu noi, elevi si pro­fe­sori ai Colegiu­lui National Ion Cre­anga, dupa dis­cur­sul inspi­rat al lui Can Șimșek (10 B)

July 2017
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end