Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Grafi­cul pregătirii supli­mentare

Pro­gra­mul orelor de pregătire supli­men­tară pen­tru anul șco­lar 20182019, aici.

Plan­i­fi­carea orelor de con­sul­tații cu părinții pen­tru anul șco­lar 20182019, aici.