Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii


Rezul­tatele exa­m­enu­lui bil­ingv (înainte de contestații)


Proba scrisă va avea loc în data de 17 mai 2018 între orele 8,309,30,

iar acce­sul elevilor în sala de exa­men se va face până la ora 8,15.

  • Proba orală începe la ora 11,00 con­form plan­i­ficării afişate la avizierul de la intrarea în colegiu
  • Nota min­imă de admitere este 6 (şase).
  • La proba orală nu se admit contestaţii.

Can­di­daţii vor avea oblig­a­to­riu asupra lor:

  • cartea de iden­ti­tate. Ele­vii care nu au împlinit 14 ani se vor legit­ima cu cer­ti­fi­catul de naștere și car­net de note cu poză.
  • stilou cu cerneală albas­tră sau pix cu pastă de culoare albastră.

Este interzisă intrarea în sala de exa­men cu:

  • man­uale, dicţionare sau tele­foane mobile.
  • Rezul­tatele se vor afişa în data de 22.05.2018, ora 10,00.
  • Con­tes­taţi­ile se admit numai pen­tru proba scrisă şi se depun la sec­re­tariatul colegiu­lui nos­tru în data de 22.05.2018, între orele 10.0013.00
  • Rezul­tatele finale, după con­tes­taţii, se afişează în ziua de 25.05.2018
  • Ridi­carea tuturor fişelor cu rezul­tatele obţinute se face în data de 2931 mai 2018, între orele 9,0015,00 la secretariat.